สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 10386 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 134386

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก **ด่วน**

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก **ด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
ดูแลการผลิต,การปรับฉีดพลาสติก,ดูแลพนักงานฝ่ายผลิต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 134271

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (สาขาลพบุรี)

ตำแหน่งงานว่างธุรการ (สาขาลพบุรี)

งานนอกเวลา : เงินเดือน N/A

งานนอกเวลา : N/A สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- งานด้านเอกสาร
- ทำงานเกี่ยวกับตราชั่ง ( ชั่งรถ เข้า - ออก )
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134203

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบอาหาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประกอบอาหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารได้ เช่น หั่นผัก เวฟอาหาร หุงข้าว รับออเดอร์ และจัดทำอาหารตามออเดอร์ (Ready to eat) โดยการรับออเดอร์และส่งสินค้าผ่านทางไลน์แมน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134003

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ท่าเสา
ดูแล และ ออกแบบเครื่องจักร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133926

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
1. รับ-จ่าย สต็อกสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ
2. ดูแลสินค้าและความสะอาดในคลังสินค้า
3. จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถขนส่ง
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133928

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1. สำรวจหาผู้จำหน่าย/ Supplier สินค้าต่างๆหรือเวชภัณฑ์ต่างๆ และจัดทำเอกสารเปรียบเทียบเสนอราคาแก่ผู้บริหาร
2. สั่งซื้อสินค้าและเวชภัณฑ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้จำหน่าย / Supplier
3. ตรวจรับสินค้า เบิก-จ่ายวัสดุต่างๆให้แก่หน่วยงานต่างๆ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133743

ตำแหน่งงานว่างจนท.การเงินบริการ

ตำแหน่งงานว่างจนท.การเงินบริการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

งานประจำ : ตามอัตรา รพ. สมุทรสาคร
บริการด้านการเงินสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้กับผู้มาใช้บริการ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133569

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ท่าเสา
- ขับรถส่งสินค้า
- จัดส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้
- บันทึกการจัดส่งสินค้า
- ตรวจสอบ ดูแลรถเป็นประจำตามรายการที่กำหนดไว้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133570

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายฟรีแลนด์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายฟรีแลนด์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ท่าเสา
ขายงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133568

ตำแหน่งงานว่างProcess Engineer

ตำแหน่งงานว่างProcess Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ท่าเสา
ควบคุมและวางแผนกระบวนการผลิต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133571

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ท่าเสา
วิศวกรขาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133504

ตำแหน่งงานว่างจนท.ทรัพยากรบุคคล (ฝึกอบรม)

ตำแหน่งงานว่างจนท.ทรัพยากรบุคคล (ฝึกอบรม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

งานประจำ : ตามอัตรา รพ. สมุทรสาคร
1. สำรวจ Training Need และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใน-ภายนอก ให้แก่พนักงานตามแผนที่กำหนด
3. ออกแบบหลักสูตร กิจกรรม คัดเลือกวิทยากร กระบวนการติดตามวัดผลหลังการอบรม
4. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. จัดปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ ให้เข้าใจกฎระเบียบต่างๆของโรงพยาบาล
6. จัดเก็บและบันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน
7. ดำเนินการจัดกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 15 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133546

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน) ด่วน!!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน) ด่วน!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม
2.มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Payroll ของ Genius ได้
3.สามารถใช้ Time Attendance ได้
4.มีความรู้เรื่องประกันสังคม
5.มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133506

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน OCP

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน OCP

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
ดูแลคิดบัญชีเงินเดือนให้ถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด
บันทึกเรื่องการขาด/ลา/มา/สาย ของพนักงานพร้อมสรุปรายงานส่งผู้บริหาร
จัดทำยื่นเข้า-ออก ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
จัดทำรายงาน ภงด.1ทุกเดือนและ ภงด.1 ทุกปึ
จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90/91
ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงานตามนโยบายของบริษัท
งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133294

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าประสานงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าประสานงานจัดซื้อ

งานราชการ : เงินเดือน แล้วแต่จะตกลงกัน

งานราชการ : แล้วแต่จะตกลงกัน สมุทรสาคร
บริษัท โฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
และของเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง

มีความประสงค์รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านคุณภาพระบบ ISO 9001:2015

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี รับพิจารณาพิเศษ
• มีความรู้/ความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) และอุปกรณ์สำนักงาน
• มีความรู้พื้นฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษย์สัม
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133281

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 สมุทรสาคร
บัญชี รายรับ-รายจ่าย
สต๊ิอกสินค้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133336

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างจป.วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
- กำกับดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก/่ส่วนราชการ
- รายงานผลการดำเนิดงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133282

ตำแหน่งงานว่างรับรถ-ต้อนรับ

ตำแหน่งงานว่างรับรถ-ต้อนรับ

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 สมุทรสาคร
รับรถ-ทำบิล
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 18 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 133326

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับเครน (สาขาลพบุรี) ด่วน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับเครน (สาขาลพบุรี) ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ใช้เครนยก Billet ให้ถูกต้องและปลอดภัย
- ใช้เครนยก สินค้า ให้ถูกต้องและปลอดภัย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133095

ตำแหน่งงานว่าง*ขอคนพร้อมเริ่มงาน* งานขายประจำออฟฟิศ ฐานเงินเดือนประจำ+ คอมมิชชั่น ใกล้ BTS MRT

ตำแหน่งงานว่าง*ขอคนพร้อมเริ่มงาน* งานขายประจำออฟฟิศ ฐานเงินเดือนประจำ+ คอมมิชชั่น ใกล้ BTS MRT

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ประเมินอาการแรกรับของผู้ป่วยก่อนการทำการฟอกเลือดและประเมินซ้ำขณะทำการฟอกเลือดและหลังทำการฟอกเลือดเสร็จ และประเมินภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นพร้อมแนวทางการแก้ไขและการป้องกัน
ให้บริการโดยใช้ Service with a Heart แก่ผู้รับบริการภายนอกและผู้รับบริการภายใน
ประเมินภาวะทุพโภชนาการ แนะนำและให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 18 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร