สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164691 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108214

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของโ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของโ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
เตรียมความพร้อมก่อนให้การพยาบาลผู้ป่วยประจำวันโดยการตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อมใช้
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามใบจ่ายงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108613

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
- ซ่อมบำรุง และดูแลระบบสาธารูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, ประปา เป็นต้น
- ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในอาคาร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108618

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าแผนกห้องฉุกเฉิน

ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าแผนกห้องฉุกเฉิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ปฏิบัติการงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพภายใต้การควบคุมกำกับของหัวหน้าแผนก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115322

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
ดูแลด้านระบบ IT (ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, Network, ระบบเครือข่าย ฯลฯ)
จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย และสรุปยอดคงเหลือประจำเดือน
ตรวจเช็ค บำรุงรักษาอุปกรณ์ไอทีตามรอบ
ตรวจเช็ค,ซ่อม,ติดตั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ
สรุปเอกสารแจ้งซ่อม สั่งซื้อ เบิก-จ่าย
และงาน IT SUPPORT อื่นๆ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115323

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
1.ควบคุมดูแลการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ตามกระบวนการ 4m
2.ควบคุมดูแลพนักงานทั้งไทย และต่างด้าว
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บริหาร
ฯลฯ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115324

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
- ดูแลการปฏิบัติงานของช่างพิมพ์,พนักงานประจำเครื่อง
- จัดทำเอกสารต่างๆภายในแผนก
- จัดทำเอกสารการผลิตต่างๆ
- ร่วมบริหารจัดการบุคลากรในแผนก
- ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าแผนก
- ฯลฯ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115326

ตำแหน่งงานว่างพนง.ติดบล็อกกล่องกระดาษลูกฟูก

ตำแหน่งงานว่างพนง.ติดบล็อกกล่องกระดาษลูกฟูก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + ค่าตำแหน

งานประจำ : ตามตกลง + ค่าตำแหน สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
ติดบล็อก
ทำกล่องตัวอย่าง
และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115327

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิตแผ่นลูกฟูก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิตแผ่นลูกฟูก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง + ค่าตำแหน

งานประจำ : ตามตกลง + ค่าตำแหน สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
1.ควบคุมดูแลการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก ตามกระบวนการ 4m
2.ควบคุมดูแลพนักงานทั้งไทย และต่างด้าว
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บริหาร
ฯลฯ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115328

ตำแหน่งงานว่างคุมเครื่องผลิตแผ่นลูกฟูก

ตำแหน่งงานว่างคุมเครื่องผลิตแผ่นลูกฟูก

งานประจำ : เงินเดือน วันละ325+ค่าทักษะรา

งานประจำ : วันละ325+ค่าทักษะรา สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
- คุมเครื่องจักรผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115329

ตำแหน่งงานว่างนศ.ช่างจบใหม่ (ช่างกล,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ฯลฯ)

ตำแหน่งงานว่างนศ.ช่างจบใหม่ (ช่างกล,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ฯลฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-13,000

งานประจำ : 11,000-13,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ช่างยนต์ ช่างกล)
- ดูแลงานโครงสร้าง ไฟฟ้าอาคาร(ช่างไฟ)
- ปฏิบัติงานตามแผนซ่อมบำรุงของแผนก
- ถ้าสนใจฝึกเรียนรู้ด้านการควบคุม Boiler จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115330

ตำแหน่งงานว่างนศ.ช่างฝึกงาน ปวช,ปวส

ตำแหน่งงานว่างนศ.ช่างฝึกงาน ปวช,ปวส

งานประจำ : เงินเดือน วันละ300 บาท

งานประจำ : วันละ300 บาท สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
- ฝึกงานเสมือนการทำงานจริง

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115331

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่องผลิตแผ่นลูกฟูก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่องผลิตแผ่นลูกฟูก

งานประจำ : เงินเดือน วันละ325+ค่าทักษะรา

งานประจำ : วันละ325+ค่าทักษะรา สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
คุมเครื่องจักร / Control เครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115332

ตำแหน่งงานว่างช่างพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)

ตำแหน่งงานว่างช่างพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง+เบี้ยความ

งานประจำ : ตามตกลง+เบี้ยความ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
ควบคุมเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก
เครื่องFlexo
เครื่องโรตาลี่ ไดคัท
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115333

ตำแหน่งงานว่างจนท.บัญชี

ตำแหน่งงานว่างจนท.บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาท ขึ้นไป สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
งานบัญชี/ภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/จัดทำเอกสารการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายบริษัท
งานธุรการบัญชี/คีย์ข้อมูล (โปรแกรมสำเร็จรูป)/จัดเก็บเอกสาร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115334

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนขายกล่อง/แผ่นกระดาษลูกฟูก(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)

ตำแหน่งงานว่างตัวแทนขายกล่อง/แผ่นกระดาษลูกฟูก(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน 25,000บาทขึ้นไป(ค่าคอ

งานประจำ : 25,000บาทขึ้นไป(ค่าคอ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
ตัวแทนขายบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก
ตัวแทนขายแผ่นกระดาษลูกฟูก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115335

ตำแหน่งงานว่างช่างกล(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)

ตำแหน่งงานว่างช่างกล(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไปขึ้นอ

งานประจำ : 15,000บาทขึ้นไปขึ้นอ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115337

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ !ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ !ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-13,000 + เบี้ยความรั

งานประจำ : 11,000-13,000 + เบี้ยความรั สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
ขับรถโฟร์คลิฟท์แบบยก (ตักงานพาเลท) และ แบบหนีบ (หนีบลูกม้วนกระดาษคราฟท์)
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115338

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 12,000 บาทขึ้นไป สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
- จัดเก็บ/บันทึกคีย์เอกสาร ข้อมูลของแผนกนั้นๆ ลงในโปรแกรมสำเร็จรูป และ Excel
- ติดต่อประสานงานภายในองค์กร
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และ ตัวแทนขาย (สำหรับ จนท.ธุรการประสานงานขาย)
- คีย์ Order จัดแผนการผลิต (สำหรับ จนท.ธุรการวางแผน)
- จัดเก็บบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพเครื่องจักร (สำหรับ จนท.ธรุการวิศวกรรม)
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามคำสั่งของหัวหน้างาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 115339

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที) ด่วน!!!!!

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที) ด่วน!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
ควบคุมดูแล/ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรภายในโรงงาน

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 116514

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ,เปิดบิล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ,เปิดบิล

งานประจำ : เงินเดือน 11,000

งานประจำ : 11,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ท่าเสา
คีย์ข้อมูล,งานด้านเอกสารต่างๆ,เปิดบิลและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร