สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

เลขที่ประกาศ : 069118

หัวหน้าแผนกสโตร์

หัวหน้าแผนกสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพของบริษัท
- ติดตาม และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่รับเข้าให้ตรงกับใบแจ้งสถานะสินค้า
- ควบคุม ดูแลผลิตภัณฑ์ที่จำเก็บไว้ในสโตร์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน
- จัดทำทะเบียนควบคุมรับ - จ่ายสินค้าประจำวัน
- ดำเนินการวางแผน และจัดสรรงานด้านต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานใหม่
- พิจารณาจัดพนักงานปฏิบัติงานแทนเมื่อพนักงานผู้อื่นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ให้ความรู้ และคำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069119

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า) แผนกซ่อมบำรุง

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า) แผนกซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ปฎิบัติงานตามโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ดูแลตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและไฟฟ้าส่องสว่างโรงงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามเหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069116

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่รับเข้าให้ตรงกับสถานะสินค้า
- ติดตามและตรวจสอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุม ดูแลผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บไว้ในสโตร์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน
- จัดทำทะเบียนควบคุมรับ-จ่ายสินค้าประจำวัน


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069117

เจ้าหน้าที่วางแผน (แผนกวางแผนงาน)

เจ้าหน้าที่วางแผน (แผนกวางแผนงาน)

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- รับทะเบียนคำสั่งซื้อจากฝ่ายสต็อคสำเร็จรูป
- ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผนทุกครั้ง
- ติดตามและตรวจสอบวัตถุดิบ และชิ้นส่วนต่างๆ จากสโตรร์
- สำรองหรือควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการวางแผนการผลิต
- รายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069055

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
1.คีย์ข้อมูล
2.จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสาร
3.ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
4.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069005

เจ้าหน้าที่บัญชีรับของ

เจ้าหน้าที่บัญชีรับของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของโ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของโ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
รับของ ตรวจคุณภาพ จำนวนสินค้าและตรวจสอบเอกสารประกอบการรับของคู่กับใบ PO ให้ตรงกัน โดยตรวจรับสินค้ากับเจ้าของพื้นที่
จัดทำรายงานประจำวัน
บันทึกการรับของในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมตรวจสอบ
อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 068999

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล

งานประจำ : เงินเดือน N-A

งานประจำ : N-A สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
รับผิดชอบในเรื่องการวางแผนการซ่อมบำรุงทุกประเภทร่วมกับหัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงและหัวหน้าส่วนผลิต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 068927

ธุรการ (คนพิการ)

ธุรการ (คนพิการ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของโ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของโ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1. จัดทำเอกสาร
2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 068824

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
- บันทึกการทำธุรกรรมทางบัญชีแบบวันต่อวัน
- จัดเตรียมใบสำคัญจ่าย ใบแจ้งหนี้ คำนวนภาษีที่เกี่ยวข้องและกระทบยอดเงินสดกับธนาคาร
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน และสมุดบัญชีแยกประภท และการบัญทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบบัญชี
- เป็นผู้ชำนาญการทางบัญชีและมีความรับผิดชอบในขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068819

System Administrator

System Administrator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง/ตามประสบก สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
-ดูแลระบบWindows Server Administrator ของบริษัท
-ดูแลระบบเครือข่ายแลน ทั้งอุปกรณ์และข่ายสัญญาณสำหรับเครือข่ายย่อย
-ด้านความปลอดภัยของระบบ ทำการกำหนดสิทธิ การเปิด-ปิดระบบ การสำรองข้อมูลและการนำคืนข้อมูล ฯลฯ
-ปรับปรุงประสิทธิภาพของแม่ข่ายให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในระบบได้
-ดูแลระบบserver ของบริษัททั้งหมดเช่น ad , mail , database , anti-virus , windows server
-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เช่นระบบไม่ทำงาน , เชื่อมต่อผ่านremoteไม่ได้ เป็นต้น
-TCP/IP
-ดูแล แก้ไข ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล
*ระ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068820

จัดซื้อ

จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
1.เจรจาต่อรองราคาและเงือนไขกับผู้ขาย
2.เปรียบเทียบราคาและเปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบ
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068821

QC

QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
ตรวจสอบรับเข้าวัตถุดิบ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068822

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
-ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องจักรตลอดจนการทำงานของเครื่งจักร
-แก้ไข ซ่อมแซมและป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล
-ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068823

เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
- ควบคุมการรับ และเบิกจ่ายสินค้า และวัสดุที่เข้าออกคลังสินค้า
- บันทึกรับ และเบิกจ่ายสินค้า โดยโปรแกรม Express รวมถึงการจัดทำสต็อกการ์ด
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังโดยโปรแกรม Express
- ทำรายงานสรุปยอดคงเหลือ พร้อมวางแผนงานผลิต รายงานผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068815

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
- บันทึกการทำธุรกรรมทางบัญชีแบบวันต่อวัน
- จัดเตรียมใบสำคัญจ่าย ใบแจ้งหนี้ คำนวนภาษีที่เกี่ยวข้องและกระทบยอดเงินสดกับธนาคาร
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน และสมุดบัญชีแยกประภท และการบัญทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบบัญชี
- เป็นผู้ชำนาญการทางบัญชีและมีความรับผิดชอบในขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068816

เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ ( ด่วน)

เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ ( ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
- ควบคุมการรับ และเบิกจ่ายสินค้า และวัสดุที่เข้าออกคลังสินค้า
- บันทึกรับ และเบิกจ่ายสินค้า โดยโปรแกรม Express รวมถึงการจัดทำสต็อกการ์ด
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังโดยโปรแกรม Express
- ทำรายงานสรุปยอดคงเหลือ พร้อมวางแผนงานผลิต รายงานผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068817

พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตา

งานประจำ : ตามประสบการณ์ / ตา สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
1.ขับรถส่งของระหว่างสาขา
2.ขับรถส่งของตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068818

ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
-ซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆของโรงงาน
**** ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ****
-ซ่อมแซมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
-ควบคุมดูแลระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068770

พนักงานบรรจุสินค้าและขนส่งสินค้า

พนักงานบรรจุสินค้าและขนส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9000-10000

งานประจำ : 9000-10000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
แพคถุงพลาสติกลงกระสอบและไปขนส่งสินค้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 068648

เจ้าหน้าที่ DCC

เจ้าหน้าที่ DCC

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์

งานประจำ : ตามโครงสร้างองค์ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ, กราฟ และ Presentation
- จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ และระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
- ดูแลควบคุมเอกสารของโรงพยาบาล
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร