สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165734 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 136565

ตำแหน่งงานว่างช่างเคลือบและสลิท

ตำแหน่งงานว่างช่างเคลือบและสลิท

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ควบคุมการเดินเครื่องเคลือบ และเครื่องติดกาว ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน
2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง
การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ
3. เปลี่ยนงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันและผลิตได้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
4. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ
รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 136566

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องเป่า (ขึ้นรูปแผ่น,ถุงพลาสติก)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องเป่า (ขึ้นรูปแผ่น,ถุงพลาสติก)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ควบคุมการเดินเครื่องจักรผลิตแผ่นพลาสติก ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน
2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง
การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ
3. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ
รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 136570

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ช่วยควบคุมดูแลเครื่องจักร ให้การผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งหรือชี้แจงจากผู้บังคับบัญชา
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 136573

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า
3. ดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและไฟฟ้าโรงงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. วางแผน (PM) งานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 136637

ตำแหน่งงานว่างQC

ตำแหน่งงานว่างQC

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1.ปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบในกระบวนการผลิต
2.แจ้งหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าผลิต ให้รับทราบทันที กรณีที่ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และ/หรือ ข้อกำหนด เพื่อหยุดการผลิตและทำการแก้ไข
3.ร่วมกับหัวหน้าแผนกฯ, หัวหน้างานฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกผลิตฯ ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
4.ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงาน
5.ลงบันทึกประจำวัน ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานผลแก่ผ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 137796

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
รับผิดชอบงานด้านไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 138012

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ออกแบบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ออกแบบ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1.รับผิดชอบงานออกแบบ,ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2.แก้ไขแบบตามข้อมูลฝ่ายขายและความต้องการของลูกค้า
3.ควบคุมเครื่องพิมพ์ Digital offset , Die cut
4.วางแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
5.บริหารเวลาในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 138361

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด กาญจนบุรี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด กาญจนบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 17000-20000

งานประจำ : 17000-20000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
พนักงานขายผลิตภัณฑ์สินค้ากูลิโกะ
เขตภาคกลาง จ.กาญจนบุรี ,
วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่งงาน (เป้าหมายหลักของตำแหน่งงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร)
1.ดูแลและรับผิดชอบงานขายลูกค้าเครดิต โดยการให้คำแนะนำการสั่งซื้อและการเก็บบัญชี
2.สามารถบรรลุเป้าหมายการขาย และการวิเคราะห์สภาพตลาด อันนำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและโป่รงใส
3.รวมถึงการนำรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือนไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลาที่ทางบริษัทฯกำนหนด
4.สามารถจัดเรียงโชว์สินค้าได้อย่างถูกต้อง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 138628

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิตเครื่องสำอาง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิตเครื่องสำอาง

งานประจำ : เงินเดือน พิจารณาตามตกลง

งานประจำ : พิจารณาตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
- ควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 138837

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ PEPSI บางสะพาน( ด่วน )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ PEPSI บางสะพาน( ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1. เดินทางไปร้านค้าปลีกโดยมอเตอร์ไซค์ตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน
เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงในสมุดจด หรือเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ที่ช่วยในการขาย
2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า
3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล
4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 139726

ตำแหน่งงานว่างการตลาด

ตำแหน่งงานว่างการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
วางแผนการตลาด ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 141015

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 8000-9000

งานประจำ : 8000-9000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 142618

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
-
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 142811

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาห

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษาห สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
- ทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ ทั่วไป
- ลงบันทึก เอกสารบัญชี
- ลงรายการรับจ่าย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 144366
เลขที่ประกาศ : 145942

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-13,000

งานประจำ : 11,000-13,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
ดูแลคลังสินค้า รับสินค้าเข้าคลัง ตรวจนับเช็คสต๊อก คีย์ข้อมูล เปิด PR ขอซื้อ เมื่อต้องการเติมสินค้าในสต๊อก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 146375

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดส่ง !ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดส่ง !ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
- ดูแลงานด้านจัดส่ง และ คลังสินค้า
- ดูแลประสานงานรถร่วมบริษัท
- ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 147173

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่QC

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่QC

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
-
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 147262

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่QA

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่QA

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
-
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 150083

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรไฟฟ้า(สมัคร+สัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประ

งานประจำ : ตามคุณวุฒิและประ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
วิศวกรโครงสร้างพื้นฐาน
งานสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ควบคุมกำกับดูแลบริษัทผู้รับเหมาเพื่อให้งานก่อสร้างโรงงานเป็นไปตามแผนงานงบประมาณและมีคุณภาพตามที่กำหนด
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร