สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165735 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152038

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QA/QC)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QA/QC)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่ก

งานประจำ : ตามตกลง/ขึ้นอยู่ก สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ
QC LAB
ทำเอกสารภายในแผนก
ทำเอกสารบันทึกการตรวจสอบ
งานพัฒนา และทดสอบคุณภาพสินค้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 152362

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ รับเช็ค วางบิล

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ รับเช็ค วางบิล

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความร

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับความร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
ขับรถวางบิล ส่งของ
รับเช็ค
เข้างาน 8:00
เลิกงาน 17:00
รับเช็ค วางบิลตามorder

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 152363

ตำแหน่งงานว่างสโตร์ ผู้คุมสโตร์ คุมการเบิกของเช็คของ

ตำแหน่งงานว่างสโตร์ ผู้คุมสโตร์ คุมการเบิกของเช็คของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
ผู้คุมสโตร์ คลัง อุปกรณ์ ไฟฟ้า คุมการเบิกของ เช็คของ
จัดของให้เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการหา
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 152499

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างไฟ

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างไฟ

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่พิจรณา

งานประจำ : แล้วแต่พิจรณา สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำ ตัดสินใจ จัดการ ตามงานได้ รับผิดชอบงานที่มอบหมายให้สำเร็จ ซ่อมได้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 153101

ตำแหน่งงานว่างบรรจุ

ตำแหน่งงานว่างบรรจุ

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 บ.

งานประจำ : 9,500 บ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
บรรจุสินค้าลงหีบห่อ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 153102

ตำแหน่งงานว่างเซลล์

ตำแหน่งงานว่างเซลล์

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนประจำ+ค่

งานประจำ : เงินเดือนประจำ+ค่ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
เสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า
รับรายการคำสั่งซื้อจากลูกค้าส่งให้บริษัท
ติดต่อหาลูกค้าร้านใหม่+ติดตามสอบถามลูกค้าความต้องการสินค้าลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เสนอขายพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 153104

ตำแหน่งงานว่างเอกสาร คีย์ข้อมูล เปิดบิลขาย

ตำแหน่งงานว่างเอกสาร คีย์ข้อมูล เปิดบิลขาย

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-15,000

งานประจำ : 13,000-15,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
เปิดบิลรายการซื้อขาย[ตามตัวอย่างบิล] ด้วยโปรเเกรมคอมพิวเตอร์
คีย์ข้อมูลรายการสินค้า
จดสรุปบันทึกบิลประจำวัน
ส่งรายการสินค้าขายประจำวัน
ติดตามงานและเอกสารเปิดบิล


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 153790

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สมุทรสงคราม)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สมุทรสงคราม)

งานประจำ : เงินเดือน 20000 บาท ขึ้นไป

งานประจำ : 20000 บาท ขึ้นไป สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
พนักงานขายผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ ภาคกลางและปริมณฑล

วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่งงาน (เป้าหมายหลักของตำแหน่งงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร)
1.ดูแลและรับผิดชอบงานขายลูกค้าเครดิต/เงินสด โดยการให้คำแนะนำการสั่งซื้อและการเก็บบัญชี
2.สามารถบรรลุเป้าหมายการขาย และการวิเคราะห์สภาพตลาด อันนำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและโป่รงใส
3.รวมถึงการนำรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือนไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนด
4.สามารถจัดเรียงโชว์สินค้าได้อย่างถูกต้อง รว
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154160

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
ทำใบสั่งซื้อ PO.
เปรียบเทียบราคา
ตรวจเช็คสินค้ากับคลังสินค้า

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154176

ตำแหน่งงานว่างคุมเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ขั้นต่ำ+เบี้ยเลี้

งานประจำ : ขั้นต่ำ+เบี้ยเลี้ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
-ควบคุมการทำงานเครื่องฉีด/กลึงพลาสติก
-จดรายงานการทำงานประจำวัน
-ตั้งค่าเครื่องจักร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154754

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับเหมา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับเหมา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000 +คอม

งานประจำ : 15,000-20,000 +คอม สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
รับเหมาผลิตชิ้นงาน ในแผนกต่างๆที่เกี่ยวกับไม้ เช่น การแปรรูปไม้ เลื่อยไม้ เหมาเรียงไม้ เหมางานไส ซอย การประกอบชิ้นงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 154964 เลขที่ประกาศ : 154965

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 10000-15000

งานประจำ : 10000-15000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
พนักงานฝ่ายผลิต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 155538

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (Sales)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขาย (Sales)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1.วางแผนการขายในเขตที่รับผิดชอบ
2.ดูแลเป้าหมายการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3.ประสานงานภายในองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.รักการขาย ทนต่อสภาวะการกดดันได้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 157134

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมการผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้ควบคุมการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 18000-25000

งานประจำ : 18000-25000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ดูแลทั้งระบบ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 157401

ตำแหน่งงานว่างประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000 ตามตกลง ตามป

งานประจำ : 13000-15000 ตามตกลง ตามป สมุทรสาคร
ประสานงานระหว่างแผนก ผลิต ขาย บัญชี จัดซื้อ จัดส่ง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 159533

ตำแหน่งงานว่างADMIN & Online Marketing

ตำแหน่งงานว่างADMIN & Online Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1. สามารถสื่อสารกับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
2. สามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดทั้ง Offline และ online ได้
3. สามารถวางแผนช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆได้
4. สามารถทำสื่อโฆษณาได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
5. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
6. จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อการติดตามผล และสนับสนุนงานการขาย และการสร้างแบรนด์
7. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160232

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor

ตำแหน่งงานว่างSale Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 25000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 25000 บาทขึ้นไป สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายขายที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย เขตพื้นที่การขาย 9 จังหวัดภาคกลาง (จ.นนทบุรี,จ.สมุทรสาคร,จ.สมุทรสงคราม,จ.นครปฐม,จ.ราชบุรี,จ.กาญจนบุรี,จ.สุพรรณบุรี,จ.เพชรบุรี,จ.ประจวบคีรีขันธ์)
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
1. ตั้งเป้าการขาย และวางแผนเพื่อให้บรรลุยอดขาย การกระจาย และการจัดเรียงในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ วางแผนการใช้โปรโมชั่น และกลยุทธในการเสนอขายสินค้าหรือโปรแกรมใหม่ ๆ ในตลาด
2. ออกพบปะลูกค้า และทำการวางแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้า หรือร้านค้ารายใหญ่ ทั้งรายเดือน และประจำปี
3. พัฒน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 160873

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
- จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน
- จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
- ควบคุมและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
- หา Supplier รายใหม่ ๆ ในการสอบถามราคาและต่อรองราคา ฯลฯ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 160991

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน สวนหลวง
ส่งกล่องกระดาษ แผ่นกระดาษลูกฟูก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร