สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

เลขที่ประกาศ : 090134

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT Support

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ IT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
1. ดูแลคอมพิวเตอร์, Server, Network และเครื่องพิมพ์ทั้งหมดในองค์กร
2. ติดตั้งและเดินสายสัญญาณ
3. ศึกษาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาปรับปรุงระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
4. ดูแลระบบฐานข้อมูลของบริษัท Backup Data ต่างๆ
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089996

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Porto Chino)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Porto Chino)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดของ Porto Chino Mall พะรามสอง สมุทรสาคร เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการของ Mall และ วางแผนในการประชาสัมพันธ์ Mall ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089967

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
ซ่อมเครื่องจักร ตามใบสั่งซ่อมประรจำวัน รายงานการแจ้งซ่อม ควรจะให้แล้วเสร็จในแต่ละวัน ไม่มีงานค้าง
กรณีเป็นงานเร่งด่วน ต้องซ่อมให้เสร็จเว้นแต่ อะไหล่ ไม่มี หรือหาอะไหล่ตัวอื่นมาแปลงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อน
ทำการ PM เครื่องจักรตามแผน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089999

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer วิศวกรโครงการ (ประจำโครงการ ศรีราชา)

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer วิศวกรโครงการ (ประจำโครงการ ศรีราชา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรสาคร
- บริหารทีมงานก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ภายในโครงการดำเนินไปตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนด มีความถูกต้องตามแบบแปลน และหลักวิศวกรรมการก่อสร้างที่ดี รวมทั้งได้คุณภาพงานที่มีมาตรฐาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089998

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
วางแผนการประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ ต่างๆ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาสื่อออนไลน์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องแบรนด์และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ บนสื่ออนไลน์
สร้างจุดเด่นให้เกิดการรับรู้ของสาธารณชน เพื่อให้รู้จักมากยิ่งขึ้น และดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090045

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

งานประจำ : ตามอัตรา รพ. สมุทรสาคร
งานซ่อมบำรุงภายในโรงพยาบาล
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 8 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089997

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านด้านที่อยู่อาศัย

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาด้านด้านที่อยู่อาศัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
บริหารยอดขาย และภาพรวมงานโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมาย ตามที่บริษัทกำหนด
และดูแลพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089727

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป(สำหรับคนพิการ) 3 อัตรา (ศูนย์สมุทรสาคร 1 อัตรา และศูนย์บางกระดี่ 2 อัตรา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทั่วไป(สำหรับคนพิการ) 3 อัตรา (ศูนย์สมุทรสาคร 1 อัตรา และศูนย์บางกระดี่ 2 อัตรา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
งานทั่วไป เช่น เดินเอกสาร ประสานงาน ดูแลต้นไม้ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในศูนย์บริการ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089724

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
นำเสนอขายสินค้าน้ำปลาร้า ให้กับร้านค้าส่ง ค้าปลีก ในภาคภูมิที่รับผิดชอบ และให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
นำเสนอขายสินค้า/บริการของบริษัทให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
สวัสดิการของเซลล์เพิ่มเติม
-ค่าค่อมมิชชั่น
-ค่าเสื่อมรถยนต์
-ค่าน้ำมัน
-ค่าที่พัก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089371

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
งานบัญชีต้นทุน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089372

ตำแหน่งงานว่างผจก.บัญชี

ตำแหน่งงานว่างผจก.บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 บ.

งานประจำ : 35,000 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
งานบัญชีต้นทุน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089440

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยแม่ครัว

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยแม่ครัว

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

งานประจำ : ตามอัตรา รพ. สมุทรสาคร
1.จัดเตรียมวัตถุดิบตามกำหนด
2.จัดส่ง-รับเก็บอาหารของผู้ป่วยและลูกค้า
3.ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089416

ตำแหน่งงานว่างR&D Cosmetice เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง

ตำแหน่งงานว่างR&D Cosmetice เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
-วางแผนการผลิตเครื่องสำอาง ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
-ควบคุมดูแล การดำเนินงาน ให้เสร็จสิ้นตามกำหนด
-ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กำหนดคุณภาพของวัตถุดิบ แพคเกจจิ้งที่ใช้ในเครื่องสำอาง
-ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กำหนดคุณภาพของ semi Product ในเตรื่องสำอาง
-ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กำหนดคุณภาพของ Finish Product ในเครื่องสำอาง
-จัดการงานคุณภาพอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระบบมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง
-จัดทำเอกสารยื่นจดแจ้งเครื่องสำอางและเอกสารเกี่ยวกับการผลิต/ควบคุมการผลิต Trail batch พร้อมหน่วยงานผลิต และวิเคราะห์แก้ไขปัญห
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089397

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยเภสัชกร

งานประจำ : เงินเดือน ตามอัตรา รพ.

งานประจำ : ตามอัตรา รพ. สมุทรสาคร
1.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยาทั้งหมด
2.จัดยาตามใบสั่งแพทย์
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089209

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายผลิต ประจำโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายผลิต ประจำโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.รับผิดชอบด้านการปรับปรุงและพัฒนากรรมวิธีการผลิต
2.การกำหนดการใช้งานและออกรายละเอียดของการเตรียมวัตถุดิบหลัก โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
3.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089231

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์วัตถุดิบ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์วัตถุดิบ

งานประจำ : เงินเดือน 330 บาท / วัน

งานประจำ : 330 บาท / วัน สมุทรสาคร
- ตรวจรับวัสดุและวัตถุดิบตามใบรับสินค้าให้ตรงกับ PO
- จัดทำการเบิกจ่ายวัสดุและวัตถุดิบตามจำนวนในใบเบิกให้กับหน่วยงานผู้ขอเบิก
- ตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายสต็อกการ์ด (Stock Card)
- ร่วมตรวจสอบสต็อกคงเหลือทุกวัน เพื่อทวนสอบสต็อกร่วมกับผู้บังคับบัญชา (ตามแผน)
- จัดเก็บวัสดุและวัตถุดิบให้เป็นไปตามระบบ
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสโตร์
- จัดเก็บเอกสารใบเบิกจ่าย และใบPO สำเนาบิลส่งของ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089254

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี
- เปิดใบสั่งผลิต
- ประสานงานกับทางผลิต และฝ่ายขาย
- จัดทำสรุป รายงานประจำวัน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089190

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 25000-30000

งานประจำ : 25000-30000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 15 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 089224

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจเช็คสินค้า (สาขาสำนักงานใหญ่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจเช็คสินค้า (สาขาสำนักงานใหญ่)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 (มีค่าตำแหน่งใ

งานประจำ : 10,000 (มีค่าตำแหน่งใ สมุทรสาคร
รับผิดชอบการตรวจสอบรับเข้า การเก็บรักษา และการเบิก-จ่าย วัตถุดิบและสินค้าในคลัง เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการในการผลิตและการกระจายสินค้า

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089221
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร