สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165738 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101035

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
งานรับวางบิล
- รับวางบิล
- ตรวจสอบเอกสารการวางบิล
- จัดทำรายงานการรับวางบิล
งานติดตามใบเสร็จรับเงิน
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ติดตาม ทวงถามเอกสารการจ่ายเงินจากผู้ขาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101055

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.ควบคุมดูแลซ่อมบํารุง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Network
2.ควบคุมการแจ้งย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละแผนก
3.ติดตั้งและ Update Program คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4.ควบคุมการเบิกของจ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5.ควบคุมการส่งซ่อมและรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
6.Update Computer Information ให้ถูกต้องเสมอ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100755

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Rep.(Temp สัญญาจ้าง 1 ปี)

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Rep.(Temp สัญญาจ้าง 1 ปี)

งานประจำ : เงินเดือน 15K

งานประจำ : 15K สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1. ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับระบบมาตรฐาน อันได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และมาตรฐานอื่นๆ ของบริษัทฯ
2. ควบคุมการบันทึก order การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า และการเตรียมเอกสารการจัดส่งสินค้าส่งให้แผนกคลังสินค้าของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์
3. ควบคุมตรวจสอบกำหนดส่งสินค้าที่ยืนยันจากแผนกวางแผนการผลิต และควบคุมการแจ้งกำหนดการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผ่านรายงาน Back Order report by Customer ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
4.-ควบคุม ตรวจสอบการส่ง report รายการสินค้าที
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100779

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
1.รับผิดชอบด้านการบริหารบัญชี-การเงิน
2.ปิดงบการเงินประจำงวด
3.ตรวจสอบต้นทุน ควบคุมเงินสดย่อย
4.ตรวจสอบการออกใบเสร็จ บันทึกการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง
5.ควบคุมดูแลและตรวจสอบการรับจ่ายของบริษัท
6.ประมาณการวางแผนทางบัญชี-การเงิน
7.จัดทำรายงานทางบัญชี-การเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
8.งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100780

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ( ประจำสาขา ซ.วัดแคราย )

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ( ประจำสาขา ซ.วัดแคราย )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงานงาน และบริเวณไกล้เคียง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100657

ตำแหน่งงานว่างล่ามภาษาจีน

ตำแหน่งงานว่างล่ามภาษาจีน

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
ประสานงานและสื่อสารงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 10/09/2562
เลขที่ประกาศ : 091012

พนักงานออฟฟิศ

พนักงานออฟฟิศ

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
สามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารในออฟฟิศได้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 16/06/2562

เลขที่ประกาศ : 090083
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร