สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 42118 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 137316

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดส่งฝ่ายเบ็ตเตล็ด สาขาพิษณุโลก

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดส่งฝ่ายเบ็ตเตล็ด สาขาพิษณุโลก

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
บริหารจัดการกระจายสินค้า วางแผนการทำงานของพนักงานในสาขาที่ตนเองรับผิดชอบ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 137315

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 10 ล้อ/รถน้ำ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 10 ล้อ/รถน้ำ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้น

งานประจำ : 12,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้น สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
ขับรถ10 ล้อ/รถน้ำ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 137317

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดส่งฝ่ายเบ็ตเตล็ด สาขานครราชสีมา

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าจัดส่งฝ่ายเบ็ตเตล็ด สาขานครราชสีมา

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
บริหารจัดการกระจายสินค้า วางแผนการทำงานของพนักงานในสาขาที่ตนเองรับผิดชอบ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 137163

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค CAD/CAM

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค CAD/CAM

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
วุฒิ ปวช- ป ตรี

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137112

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
งานซ่อมสร้าง ดูแลรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานทั้งหมด
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137107

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน แล้วแต่ตกลง

งานประจำ : แล้วแต่ตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
จัดระเบียบพนักงาน ดูแลพนักงานรายวัน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 137116

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป วิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ จป วิชาชีพ

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 บ.

งานประจำ : 18,000 บ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
ทำหน้าหน้าที่ของ จปว ภายในองค์กร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137119

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งาน Calibration

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่งาน Calibration

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
1. ขึ้นทะเบียน ตรวจสอบรับเข้าอุปกรณ์เครื่องมือวัด และตรวจสอบเครื่องมือวัด และทดสอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการทำงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้มีประสิทธิภาพ
2.ดำเนินการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด การสอบเทียบ การทำ PPM ,PM ให้แก่พนักงาน
3. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผลการปฎิบัติงาน และติดตามการทำงานร่วมกับหัวหน้า
4. การตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือวัด


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136847

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ QC

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1.ปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบในกระบวนการผลิต
2.แจ้งหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าผลิต ให้รับทราบทันที กรณีที่ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และ/หรือ ข้อกำหนด เพื่อหยุดการผลิตและทำการแก้ไข
3.ร่วมกับหัวหน้าแผนกฯ, หัวหน้างานฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกผลิตฯ ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
4.ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงาน
5.ลงบันทึกประจำวัน ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานผลแก่ผ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136798

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-18,000

งานประจำ : 17,000-18,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
1.ทำจ่ายชำระหนี้
2.ทำรับชำระหนี้ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี
3.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136566

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องเป่า (ขึ้นรูปแผ่น,ถุงพลาสติก)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องเป่า (ขึ้นรูปแผ่น,ถุงพลาสติก)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ควบคุมการเดินเครื่องจักรผลิตแผ่นพลาสติก ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน
2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง
การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ
3. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ
รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136567

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ DCC

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ DCC

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
- ดูแล ควบคุม / จัดเก็บ / แจกจ่าย เอกสารในระบบ ISO
- ดำเนินการตามคำร้องขอด้านเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับงานต้านเอกสารระบบ ISO
- สรุปและรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบพร้อมทั้งให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136563

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องตัดถุงพลาสติก

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องตัดถุงพลาสติก

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ควบคุมการเดินเครื่องตัดถุงพลาสติก ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน
2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง
การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ
3. เปลี่ยนงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันและผลิตได้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
4. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ
รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต
5. งาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136570

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ช่วยควบคุมดูแลเครื่องจักร ให้การผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งหรือชี้แจงจากผู้บังคับบัญชา
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136565

ตำแหน่งงานว่างช่างเคลือบและสลิท

ตำแหน่งงานว่างช่างเคลือบและสลิท

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ควบคุมการเดินเครื่องเคลือบ และเครื่องติดกาว ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน
2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง
การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ
3. เปลี่ยนงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันและผลิตได้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
4. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ
รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136637

ตำแหน่งงานว่างQC

ตำแหน่งงานว่างQC

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1.ปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบในกระบวนการผลิต
2.แจ้งหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าผลิต ให้รับทราบทันที กรณีที่ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และ/หรือ ข้อกำหนด เพื่อหยุดการผลิตและทำการแก้ไข
3.ร่วมกับหัวหน้าแผนกฯ, หัวหน้างานฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกผลิตฯ ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
4.ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงาน
5.ลงบันทึกประจำวัน ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานผลแก่ผ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136572

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานติดรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. จัดส่งสินค้า
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136579

ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบ (Draftsman)

ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบ (Draftsman)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิต และการผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้า
4. จัดทำรายงานตามระบบคุณภาพ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 136564

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องพิมพ์ (ระบบกราเวียร์)

ตำแหน่งงานว่างช่างควบคุมเครื่องพิมพ์ (ระบบกราเวียร์)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ควบคุมการเดินเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละวัน
2. ดูแลการทำงานของเครื่องจักร ตลอดการผลิตในแต่ละวัน เพื่อให้เครื่องจักรเดินงานอย่างต่อเนื่อง
การดูแลรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพปกติเสมอ
3. เปลี่ยนงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันและผลิตได้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
4. ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ด้านคุณภาพที่วางไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ
รวมทั้งมีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ในใบรายงานการผลิต และการควบคุมของเสียในการผลิต

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 136573

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
1. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า
3. ดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและไฟฟ้าโรงงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. วางแผน (PM) งานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 13 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร