สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 178330 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 145847

ตำแหน่งงานว่างTrainer รับนักศึกษาจบใหม่ (ประจำ บริษัท โอเชี่ยน ฟิตเนส คลับ จำกัด สาขาบางแค)

ตำแหน่งงานว่างTrainer รับนักศึกษาจบใหม่ (ประจำ บริษัท โอเชี่ยน ฟิตเนส คลับ จำกัด สาขาบางแค)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
- ดูแล ต้อนรับ และให้บริการและตอบข้อซักถามลูกค้าที่มาใช้บริการ
- ให้บริการและตอบข้อซักถามลูกค้าที่มาใช้บริการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การลดไขมัน การสร้างกล้ามเนื้อ การลดน้ำหนัก
- สามารถแนะนำการออกกำลังกายโปรแกรมลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน การสร้างกล้ามเนื้อให้ลูกค้า
- สามารถคำนวณแคลอรี่ให้ลูกค้าเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนออกกำลังกายเฉพาะรายบุคคล
- ประจำฟิตเนสตามเวลาที่กำหนดได้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 157383

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายในออฟฟิสทางโทรศัพท์ (One Stop Service Telemrketing)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายในออฟฟิสทางโทรศัพท์ (One Stop Service Telemrketing)

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่ตามความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่ตามความส สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
เช่น
1. ทำบัญชีทั่วไปในออฟฟิต บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
การจ่ายเช็ค/ รับวางบิล
2. เปิดบิลขาย/ ติดตามลูกหนี้รับชำระ
3. ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย
4. ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30),ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 165627

ตำแหน่งงานว่างAquisition & Licensing Coordinator

ตำแหน่งงานว่างAquisition & Licensing Coordinator

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่ตามความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่ตามความส สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
- เปิดบิล จัดทำใบวางบิล ทำเอกสารรายรับ
- ตรวจสอบเอกสารด้านรับเงิน
- ตรวจสอบเอกสารการขาย
- งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้าได้มอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 107937

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC LINE)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC LINE)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและอุณหภูมิของวัตถุดิบและสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 126819

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริหาร จัดเตรียมส่วนผสม และตรวจเช็คอุปกรณ์ในการทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ และเก็บข้อมูลแต่ละขั้นตอนของสินค้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 176269

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

งานประจำ : เงินเดือน 5 บ.

งานประจำ : 5 บ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
ช่วยบริหารจัดการ ประสานงาน ดูแลควบคุมงานภายในโรงงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 132913

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (ไลน์ผลิต)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (ไลน์ผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-13000

งานประจำ : 10000-13000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าจีน
ดูแลสต็อคสินค้า ได้แก่ สต็อค เข้า-ออก ตัดสต็อคสินค้า สรุปยอดสินค้าคงเหลือ
ดูแลเอกสาร ได้แก่ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128302

ตำแหน่งงานว่างแมสเซ็นเจอร์

ตำแหน่งงานว่างแมสเซ็นเจอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ส่งเอกสาร/วางบิล/ติดต่อธนาคาร- ส่งสินค้าตามร้านลูกค้า/ตามขนส่งต่าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(18ปีขึ้นไป)
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166050

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ ส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถ ส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี
ขับรถ 6 ล้อส่งสินค้า มีใบขับขี่ ท.2 มีเงินเดือนประจำ และค่าเที่ยว
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 103898

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ( รับสมัครด่วน )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ( รับสมัครด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน 13000-18000 บาทตามประสบก

งานประจำ : 13000-18000 บาทตามประสบก สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1. จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีต่างๆ
2. ทำเอกสารใบวางบิล/จ่ายเช็ค
3. ทำบันทึกรายการบัญชีในระบบ
4.ทำเอกสารเรื่องเคลิมสินค้า
5.ปฎิบัติตามคำสั่งหัวหน้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134386

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก **ด่วน**

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก **ด่วน**

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
ดูแลการผลิต,การปรับฉีดพลาสติก,ดูแลพนักงานฝ่ายผลิต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150602

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12000 + ค่าคอมมิชชั่น

งานประจำ : 12000 + ค่าคอมมิชชั่น สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ำจืด
รับโทรศัพท์ ,ติดต่อกับลูกค้า,เจรจา,เสนอราคา,เปิดบิล,รับออเดอร์ประสานงานขายกับทีมเซล, ฝ่ายผลิต, ดูแลฐานลูกค้า, เก็บเช็ค, วางบิล
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 165896

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่ตามความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่ตามความส สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
- รับผิดชอบด้านการจัดซื้อทั่วไป
- จัดทำงานเอกสารใบสั่งซื้อ เช่น เปิดใบ PO
- ติดต่อ Supplier สอบถามและเปรียบเทียบราคาสินค้า
- ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดของที่เข้ามา
- ตรวจเช็คสตอคภายในคลั
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128293

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป หรือ

งานประจำ : 40,000 บาทขึ้นไป หรือ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
-วางแผนงบประมาณ
-ตรวจสอบบัญชี
-ปิดงบบัญชี
-วางแผนด้านงานบัญชี
-ดูแลบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
- รวบรวมข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายใน
- วิเคราะห์ คำนวณ และ กำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า
- ทำการเปรียบเทียบราคาขาย กับต้นทุนสินค้าเพื่อขาย
- จัดทำรายงานและวิเคราะห์ เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต นำเสนอผู้บริหาร

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128301

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
จัดทำเอกสารต่าง ๆ การเงิน รายรับ-รายจ่าย - สรุปยอดขายประจำเดือน - ออกใบกำกับภาษีและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ - ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 174107

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (ไม่ต้องมีประสบการณ์ มีสอนงาน) @BTSนานา ทำ จ-ศ เริ่มงาน 6 มิ.ย. 65 ☎️Line HR : 31phaw

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (ไม่ต้องมีประสบการณ์ มีสอนงาน) @BTSนานา ทำ จ-ศ เริ่มงาน 6 มิ.ย. 65 ☎️Line HR : 31phaw

งานราชการ : เงินเดือน 3 อัตรา

งานราชการ : 3 อัตรา สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
• ทำงานประจำออฟฟิศ ไม่ต้องออกหาลูกค้านอกสถานที่
• แนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เท่านั้น
• ไม่ต้องออกหาลูกค้านอกสถานที่
• บริษัทมีฐ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163198

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการฝ่ายขาย/ ธุรการทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการฝ่ายขาย/ ธุรการทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่ตามความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่ตามความส สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
1. ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขายทั้งหมด เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย
2. ประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขายให้เป็นไปตามระบบ
4. ปฎิบ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161858

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโบว์เคาท์(Blow Count)/ คุมตอกเสาเข็ม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโบว์เคาท์(Blow Count)/ คุมตอกเสาเข็ม

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่ตามความส

งานประจำ : ขึ้นอยู่ตามความส สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
- จดนับรายการโบว์เค้าท์ ตามหน่วยงานต่างๆ
- ควบคุมและดูแลภาคสนาม (ตอกเสาเข็ม) ให้ถูกต้อง และตรงตามแผนงาน
- รายงานผลการจดบันทึกตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับโรงงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 103889

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 4 ล้อ ส่งเป็ปซี่พื้นที่สมุทรสาคร (ด่วน )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 4 ล้อ ส่งเป็ปซี่พื้นที่สมุทรสาคร (ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 13,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ขับรถส่งสินค้า PEPSI ตามร้านค้า ที่พนักงานขายจดออเดอร์มา ทำงาน จ-ส วิ่งในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ( แม่กลอง )
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108620

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยแม่ครัว ด่วน!!!

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยแม่ครัว ด่วน!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ให้บริการด้านการประกอบอาหาร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร