สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164693 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 150712

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
- ควบคุมของเสียในกระบวนการผลิต
- ควบคุมการทำงานล่วงเวลา
- ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดตามระบบ ISO
- จัดรายงานการผลิต
- บำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 156186

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายออกแบบและควบคุมการผลิต

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายออกแบบและควบคุมการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 14,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
สามารถออกแบบและควบคุมการผลิต และสามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 158936

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวางแผนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานวางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
วางแผนการผลิตประจำวันให้ได้ตามเป้าหมาย
สั่งซื้อ , จัดสต๊อก วัตถุดิบหลักให้ได้ตามเป้าหมาย
จัดทำข้อมูลการวางแผนการผลิต , สถิติต่างๆ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 164951

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท

งานประจำ : 13,000 - 18,000 บาท สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.ภาษีซื้อ - ภาษีขาย,ใบเสร็จรับเงิน,ใบวางบิล
2.ทำหัก ณ ที่จ่าย
3.บันทึกข้อมูล
4.ประกันสังคม
5.ต้นทุนการผลิต
6.บัญชีสโตร์

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 146952

ตำแหน่งงานว่างBBB - พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ

ตำแหน่งงานว่างBBB - พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ขับรถส่งสินค้าตามใบส่งของ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 149759

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคนงาน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าคนงาน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1. วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
2. มอบหมายงาน ติดตาม ตรวจสอบ และดูแล
3. แก้ไขปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและปรับปรุงแก้ไข
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 122458

ตำแหน่งงานว่างสเมียน

ตำแหน่งงานว่างสเมียน

งานประจำ : เงินเดือน x

งานประจำ : x สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- คีย์ข้อมูล การซื้อ การขาย
- เข้าบิลซื้อ ออกบิลขาย
- ประสานงานกับพนักงานขาย
- ตรวจสอบ จัดเรียงเอกสาร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122459

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- สามารถปฏิบัติงานในระบบ ISO . ได้
- ปฎิบัติงานกับเครื่องจักร และเข้าใจขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร ตามคู่มือการใช้เครื่อง
- ผลิตงานได้ตามใบสั่งงานภายใน
- ใช้เครื่องจักรแต่ละประเภทในการผลิตงาน
- ใช้เครื่องวัดต่าง ๆ ที่ใช้ในแผนกได้
- ตรวจสอบงานที่ทำการผลิต
- ควบคุมของเสีย, การคัดแยกของดีหรือของเสีย
- ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตทุกชั่วโมง ตามใบ Quality Plan

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122460

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 1xxxx

งานประจำ : 1xxxx สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
3.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
4.จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
5.บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
6.จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป
7.จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
8.สรุปรายงานการจ่ายเงิน-จ่ายเช็ค ที่ต้องแก่ซัพพลายเออร์ ทุกสิ้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122461

ตำแหน่งงานว่างพนักงานพ่นสี (คุมปืนพ่นสี และผสมสี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานพ่นสี (คุมปืนพ่นสี และผสมสี)

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
- ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับและเวลาในการทำงานของบริษัท
- ปฏิบัติงานในระบบ ISO . ได้ รวมถึงการลงบันทึกเอกสารที่ใช้ในงาน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานตามคู่มือการทำงาน
- รู้รายละเอียดของชิ้นงานแต่ละชนิดแต่ละรุ่นตามใบมาตรฐานการผลิต
- ผสมสี และวัดค่าความเข็มข้นของสีอยู่ในระดับใด / ปริมาณสี ได้
- ตรวจสอบการตั้งปืนพ่นสี / การผสมสี ให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตของงานแต่ละรุ่น
- ตรวจสอบชิ้นงานหลังการตั้งปืนพ่นสีก่อนส่งชิ้นงานเข้าตู้อบ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122462

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฉีดพลาสติก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฉีดพลาสติก

งานประจำ : เงินเดือน xxxxx

งานประจำ : xxxxx สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ควบคุมเครื่องฉีดปรับsetเครื่องฉีดพลาสติก/เครื่องพิมพ์ได้
- ปฏิบัติงานในระบบ ISO . ได้ รวมถึงการลงบันทึกเอกสารที่ใช้ในงาน
- ตรวจสอบเครื่องฉีดพลาสติกก่อนทำงานทุกครั้ง ตามคู่มือการใช้เครื่องจักร
- ตรวจสอบแม่พิมพ์ และระบบอุณหภูมิของชิ้นงานตามคู่มือการทำงาน
- ตรวจสอบการฉีด และระยะเวลาการเซ็ทตัวของชิ้นงานของแต่ละรุ่น
- ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตทุกชั่วโมง ตามใบตรวจสอบคุณภาพรายชั่วโมง
- ตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน และแยกปัญหาของงาน ตามคู่มือการแก้ไขข้อบกพร่อง
- ลงบันทึกผลผลิตประจำได้ถูกต้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122463

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฉีดยางโฟม (PU FOAM)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฉีดยางโฟม (PU FOAM)

งานประจำ : เงินเดือน xxxxxx

งานประจำ : xxxxxx สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ควบคุมเครืองฉีดพียูโฟม (PU FOAM)
- ตรวจสอบเครื่องฉีดยางโฟมก่อนทำงานทุกครั้ง ตามคู่มือการใช้เครื่องจักร
- ตรวจสอบแม่พิมพ์ของชิ้นงานตามคู่มือการทำงาน
- ตราจสอบอัตราส่วนในการผสมเคมี (เรซินและฮารด์เดนเนอร์) ในการผลิตชิ้นงาน
- ปฏิบัตตามขั้นตอนการทำงานและวิธีการทำงานของงานฉีดยางโฟมตามคู่มือการทำงาน และ ใบมาตรฐานการผลิต
- ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตทุกชั่วโมง ตามใบตรวจสอบคุณภาพรายชั่วโมง -
- ลงบันทึกผลผลิตประจำได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
- ปิดใบแจ้งสถานะสินค้าทุกครั้ง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 122464

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC-Document Control)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC-Document Control)

งานประจำ : เงินเดือน xxxxx

งานประจำ : xxxxx สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
-ควบคุมข้อมูลเอกสารระบบคุณภาพ
-เป็นผู้ออกทะเบียนในการใช้หมายเลขเอกสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
-ทำสำเนาเอกสาร เพื่อแจกจ่ายไปยังผู้เกี่ยวข้อง
-ควบคุมการออกเอกสารและรับคืนเอกสารคุณภาพทั้งหมด
-ควบคุมการนำเอกสารที่ออกใช้ ให้อยู่ ณ จุดปฎิบัติงาน
-ควบคุมเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
-จัดพิมพ์เอกสารในระบบคุณภาพ
-ดูแลเก็บรักษาเอกสารระบบคุณภาพต้นฉบับให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122465

ตำแหน่งงานว่างช่างแม่พิมพ์ (แผนกกลึง)

ตำแหน่งงานว่างช่างแม่พิมพ์ (แผนกกลึง)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ควบคุม ดูแลการซ่อมแม่พิพม์ / เครื่องจักรที่ชำรุด
- ติดตามและตรวจสอบการใช้แม่พิมพ์ / เครื่องจักรที่ชำรุด
- ตรวจสอบชิ้นงานแม่พิมพ์ที่จะนำไปใช้งาน
- ปฎิบัติงานตามคู่มือการทำงานกลึง
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122466

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง เครื่องจักร ระบบ ไฟฟ้า PLC

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง เครื่องจักร ระบบ ไฟฟ้า PLC

งานประจำ : เงินเดือน 10000-20000

งานประจำ : 10000-20000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ภายในโรงงาน
- ซ่อมและบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องจักร / PLC
- ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ทำงานในระบบเอกสาร บันทึกคุณภาพต่างๆ
- จัดทำบันทึกโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร
- รายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122467

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบงาน (QC/ฝ่ายผลิต)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบงาน (QC/ฝ่ายผลิต)

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ใช้เครื่องมือวัดได้ (เวอร์เนียร์/ตลับเมตร)
- รายงานปัญหาหรือสิ่งผิดปกติให้ผู้บัญชารับทราบ
- รับผิดชอบตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามรอบความถี่ที่ระบุไว้ในใบ Quality Plan
- ตรวจติดตาม เฝ้าระวังปัญหาทางด้านคุณภาพ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122468

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ติดตามงาน (แผนกวางแผนงาน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ติดตามงาน (แผนกวางแผนงาน)

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผนทุกครั้ง
- รายงานผลการติดตามการทำงานของทุกแผนกประจำวัน
- ติดตามและตรวจสอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆจากสโตร์
- รายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่
- ประสานงานกับฝ่ายผลิต

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122469

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผน (แผนกวางแผนงาน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผน (แผนกวางแผนงาน)

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- รับทะเบียนคำสั่งซื้อจากฝ่ายสต็อคสำเร็จรูป
- ติดตามและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามการวางแผนทุกครั้ง
- ติดตามและตรวจสอบวัตถุดิบ และชิ้นส่วนต่างๆ จากสโตรร์
- สำรองหรือควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการวางแผนการผลิต
- รายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 122470

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัดสต็อค (แผนกสโตร์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตัดสต็อค (แผนกสโตร์)

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่รับเข้าให้ตรงกับสถานะสินค้า
- ติดตามและตรวจสอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุม ดูแลผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บไว้ในสโตร์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน
- จัดทำทะเบียนควบคุมรับ-จ่ายสินค้าประจำวัน


หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122471

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกสโตร์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพของบริษัท
- ติดตาม และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่รับเข้าให้ตรงกับใบแจ้งสถานะสินค้า
- ควบคุม ดูแลผลิตภัณฑ์ที่จำเก็บไว้ในสโตร์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน
- จัดทำทะเบียนควบคุมรับ - จ่ายสินค้าประจำวัน
- ดำเนินการวางแผน และจัดสรรงานด้านต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานใหม่
- พิจารณาจัดพนักงานปฏิบัติงานแทนเมื่อพนักงานผู้อื่นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ให้ความรู้ และคำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร