สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 178328 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 101160

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิลม์x-ray
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 16/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101164

ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบ

ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- นั่งประจำตู้ปฏิบัติงานจ่ายและเก็บบัตรจอดรถ
- เก็บค่าจอดรถ
- ตรวจสอบบัตรประจำวัน
- ทำรายงานประจำวันและประจำเดือน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 16/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101172

ตำแหน่งงานว่างรถร่วมส่งสินค้า 4 ล้อ ( รถร่วมตู้ทึบส่งสินค้า PEPSI ) เป็นนายตัวเอง

ตำแหน่งงานว่างรถร่วมส่งสินค้า 4 ล้อ ( รถร่วมตู้ทึบส่งสินค้า PEPSI ) เป็นนายตัวเอง

งานประจำ : เงินเดือน 17000 ขึ้นไป

งานประจำ : 17000 ขึ้นไป สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
ขับรถส่งสินค้า มีรถตู้ทึบ ส่งสินค้า PEPSI ตามร้านค้าที่พนักงานจายไปรับออเดอร์ ส่งตามพื้นที่ในจังหวัด สมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 16/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101158

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Graphic และ ออกแบบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Graphic และ ออกแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ออกแบบสื่อ ป้ายโฆษณา แผ่นพับของทางโรงพยาบาล
- ออกแบบ ติดตั้ง บูธ Display Eventทั้งในและนอกโรงพยาบาล
- ถ่ายรูปและจัดทำสื่อวีดีโอ
- งานอื่นๆด้านกราฟฟิคดีไซส์
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 16/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101150

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกวางแผน/คลังปลากระป๋อง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกวางแผน/คลังปลากระป๋อง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม
วางแผนการผลิตปลากระป๋องและควบคุมคลังสินค้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 16/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101101

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
งานบัญชีทั้งระบบ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี ทั้งระบบ
บันทึกรายการทางบัญชี
จัดทำรายงานด้านภาษี และนำส่งภาษีทุกประเภท ต่อกรมสรรพากร
จัดทำรายงานเงินเดือนและค่าแรง รวมทั้งนำส่งเงินสมทบ ต่อสำนักงานประกันสังคม
รายงานทางบัญชีและการเงิน เสนอต่อผู้บริหาร
..................................
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม ให้บริการห้องพัก ประชุมและจัดเลี้ยง อยู่ต่างจังหวัด
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 15/09/2562
เลขที่ประกาศ : 101083

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
งานด้านการขายผลิตภัณฑ์ด้านติดต่อโรงแรม ภัตราคาร

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 15/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100902

ตำแหน่งงานว่างQuality and Planner

ตำแหน่งงานว่างQuality and Planner

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
ตรวจสอบการรับเข้าวัตถุดิบ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101035

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
งานรับวางบิล
- รับวางบิล
- ตรวจสอบเอกสารการวางบิล
- จัดทำรายงานการรับวางบิล
งานติดตามใบเสร็จรับเงิน
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ติดตาม ทวงถามเอกสารการจ่ายเงินจากผู้ขาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101055

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.ควบคุมดูแลซ่อมบํารุง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Network
2.ควบคุมการแจ้งย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละแผนก
3.ติดตั้งและ Update Program คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4.ควบคุมการเบิกของจ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5.ควบคุมการส่งซ่อมและรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
6.Update Computer Information ให้ถูกต้องเสมอ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 14/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100755

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Rep.(Temp สัญญาจ้าง 1 ปี)

ตำแหน่งงานว่างCustomer Service Rep.(Temp สัญญาจ้าง 1 ปี)

งานประจำ : เงินเดือน 15K

งานประจำ : 15K สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
1. ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับระบบมาตรฐาน อันได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และมาตรฐานอื่นๆ ของบริษัทฯ
2. ควบคุมการบันทึก order การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า และการเตรียมเอกสารการจัดส่งสินค้าส่งให้แผนกคลังสินค้าของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์
3. ควบคุมตรวจสอบกำหนดส่งสินค้าที่ยืนยันจากแผนกวางแผนการผลิต และควบคุมการแจ้งกำหนดการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผ่านรายงาน Back Order report by Customer ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
4.-ควบคุม ตรวจสอบการส่ง report รายการสินค้าที
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100779

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร
1.รับผิดชอบด้านการบริหารบัญชี-การเงิน
2.ปิดงบการเงินประจำงวด
3.ตรวจสอบต้นทุน ควบคุมเงินสดย่อย
4.ตรวจสอบการออกใบเสร็จ บันทึกการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง
5.ควบคุมดูแลและตรวจสอบการรับจ่ายของบริษัท
6.ประมาณการวางแผนทางบัญชี-การเงิน
7.จัดทำรายงานทางบัญชี-การเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
8.งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 11/09/2562
เลขที่ประกาศ : 100780

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ( ประจำสาขา ซ.วัดแคราย )

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน ( ประจำสาขา ซ.วัดแคราย )

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงานงาน และบริเวณไกล้เคียง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 11/09/2562

เลขที่ประกาศ : 100657

ตำแหน่งงานว่างล่ามภาษาจีน

ตำแหน่งงานว่างล่ามภาษาจีน

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
ประสานงานและสื่อสารงาน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 10/09/2562

เลขที่ประกาศ : 091012

พนักงานออฟฟิศ

พนักงานออฟฟิศ

งานประจำ : เงินเดือน 0 บ.

งานประจำ : 0 บ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
สามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารในออฟฟิศได้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 16/06/2562

เลขที่ประกาศ : 090083
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร