สมุทรสาคร สมุทรสาคร งานราชการ หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร สมุทรสาคร งานราชการ หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร สมุทรสาคร งานราชการ หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร สมุทรสาคร งานราชการ หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165735 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 117437

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขากรอกสมบรูณ์ จ.ปราจีนบุรี)

ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขากรอกสมบรูณ์ จ.ปราจีนบุรี)

งานราชการ : เงินเดือน 9000 - 12000

งานราชการ : 9000 - 12000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 133294

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าประสานงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าประสานงานจัดซื้อ

งานราชการ : เงินเดือน แล้วแต่จะตกลงกัน

งานราชการ : แล้วแต่จะตกลงกัน สมุทรสาคร
บริษัท โฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
และของเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง

มีความประสงค์รับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านคุณภาพระบบ ISO 9001:2015

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี รับพิจารณาพิเศษ
• มีความรู้/ความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) และอุปกรณ์สำนักงาน
• มีความรู้พื้นฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษย์สัม
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 12/03/2563

เลขที่ประกาศ : 128315

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
1. ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในบริษัท
2. ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงาน
4. ตรวจตรา ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัย
5. สอบสวนสาเหตุ เนื่องจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
6. รายงานผลและจัดทำข้อเสนอแนะการเกิดอุบัติเหตุ
7. จัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 04/02/2563

เลขที่ประกาศ : 122207

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกบุคคล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนกบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าทราย
- รับสมัครพนักงานตามตำแหน่งที่ทางบริษัทฯต้องการ และสัมภาษณ์งานคัดกรองเบื้องต้น
- สามารถทำงานควบคุมเกี่ยวกับพนักงาน คนไทย และ แรงงานต่างด้าวได้เป็นอย่างดี
- จัดทำข้อมูลประวัติพนักงานทั่วไป ตรวจสอบคัดกรองประวัติด้านอาชญากรรม และที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางกฎหมาย
- จัดทำเอกสารคิดค่าแรงเงินเดือน OT. ของพนักงาน
- จัดทำบันทึกร่างและควบคุมกฎระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บริหารต้องการ และทำการตักเตือนพนักงานที่กระทำผิดกฏระเบียบของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภา
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 26/12/2562

เลขที่ประกาศ : 113708

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล ประจำโรงงานคลองมะเดื่อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล ประจำโรงงานคลองมะเดื่อ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- สรรหาและดูแลเอกสารพนักงาน (แรงงานต่างด้าว) ประกันสังคม
- รับผิดชอบงาน Visa +workpermit
- บริหารการจัดการแรงงานต่างด้าว
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 26/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112325

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี - ประจำศูนย์พระราม 2 (บางกระดี่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี - ประจำศูนย์พระราม 2 (บางกระดี่)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ
1. บันทึกบัญชีรับเงินจากไฟแนนซ์และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์
2. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ
3. ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา
4. กระทบยอดเงินฝากธนาคารกับยอดตามบัญชี
5. หนังสือรายงานการประชุม ยื่นขอวงเงิน LG เพื่อค้ำการขายรถให้หน่วยงานราชการ พร้อมติดตามคืนต้นฉบับ LG เมื่อครบกำหนด
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 24/11/2562
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร