สมุทรสาคร สมุทรสาคร งานนอกเวลา หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร สมุทรสาคร งานนอกเวลา หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร สมุทรสาคร งานนอกเวลา หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร สมุทรสาคร งานนอกเวลา หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

เลขที่ประกาศ : 077604

ช่างเทคนิค R&D

ช่างเทคนิค R&D

งานนอกเวลา : เงินเดือน 12,700-16,070

งานนอกเวลา : 12,700-16,070 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับสอบเทียบ ทวนสอบ
- รับผิดชอบในการทดสอบยืนยันกระบวนการผลิต ทดสอบความคงทนของผลิตภัณฑ์
- รับผิดชอบในการทดลองผลิตหรือทำงานต้นแบบสินค้าใหม่
- รับผิดชอบในการตรวจวัดขนาดสินค้าต้นแบบ Sample Approved Report
- รับผิดชอบในการร่วมทดสอบภาคสนาม

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067770

วิศวกรผลิตภัณฑ์ใหม่

วิศวกรผลิตภัณฑ์ใหม่

งานนอกเวลา : เงินเดือน -

งานนอกเวลา : - สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
วางแผน ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นงานใหม่ เขียนแบบชิ้นงานสำหรับเสนอราคาเพื่อสนับสนุนการเสนอราคาของ Sales OEM จัดทำเอกสารสนับสนุนการผลิตงาน New Model หรือ New Part ผลิตชิ้นงานตัวอย่างให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด ติดตามและควบคุมตามแผนงานและสามารถเริ่มผลิตงาน New Model หรือ New Part ได้ตามกำหนดการของลูกค้า โดยลูกค้าพึงพอใจ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066056

ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า/จัดส่ง ( รับสมัครด่วนมาก )

ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า/จัดส่ง ( รับสมัครด่วนมาก )

งานนอกเวลา : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานนอกเวลา : 15000 ขึ้นไป สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ดูแลการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีในระดับที่เหมาะสม และถูกต้อง
2. ดูแลการรับและจ่ายสินค้าให้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานการทำงาน
3. ควบคุมการจัดเส้นทางการขนส่งจากคลังสินค้าถึงลูกค้า
4. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและการขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ติดตาม และพยายามลดความเสียหายของสินค้า
6. กำหนดระเบียบในการรักษาคุณภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 055207

พนักงานpart-time สาขาถนนนางลิ้นจี่

พนักงานpart-time สาขาถนนนางลิ้นจี่

งานนอกเวลา : เงินเดือน ชั่วโมงละ 50 บาท

งานนอกเวลา : ชั่วโมงละ 50 บาท สมุทรสาคร
- ดูแลและให้บริการลูกค้า รับออเดอร์ จัดทำออเดอร์ เสิร์ฟ และทำความสะอาดร้าน
- ให้คำปรึกษา และแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า
- ดูแลสต็อกสินค้าภายในร้าน
- สรุปยอดขายในการขายสินค้าในแต่ละวันส่งผู้จัดการร้าน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร