สมุทรสาคร งานราชการ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร งานราชการ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร งานราชการ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร งานราชการ สมุทรสาคร หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

เลขที่ประกาศ : 083060

หัวหน้าแผนกบัญชี

หัวหน้าแผนกบัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.กำกับดูแลงานบัญชี - การเงินของบริษัทฯ
2.กำหนด และวางระบบบัญชี ของบริษัทฯ
3.ดำเนินการด้านภาษีต่างๆ ของบริษัทฯ และบุคลากร
4.แนะนำ และนำเสนอระบบบริหารบัญชี - การเงินให้กับผู้บริหาร
5.ดำเนินการทำระบบบัญชี ประจำวัน/รายเดือน/ปิดงบปี
6.ส่งข้อมูลทางบัญชี และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
7.งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082254

พนักงานธุรการบุคคล

พนักงานธุรการบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ดอนไก่ดี
1. จัดทำเอกสารงานบุคคล
2. ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
4. ติดต่องานราชการ และงานภายนอกอื่น ๆ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077142

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขากรอกสมบรูณ์ จ.ปราจีนบุรี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขากรอกสมบรูณ์ จ.ปราจีนบุรี)

งานราชการ : เงินเดือน 9000 - 12000

งานราชการ : 9000 - 12000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075623

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน 25,000 บ.

งานราชการ : 25,000 บ. สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
- ดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงานทั้งระบบ
- รายงานความปลอดภัยส่งเอกสารหน่วยงานราชการ
- อบรม/สัมมนาพนักงานให้รู้ความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักร , ความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น
ทั้งพนักงานใหม่ , พนักงานเก่า
- ตรวจสอบ , ตรวจเช็คระบบความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมดของบริษัทฯ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075275

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
4.ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย
และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง
5.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071830

ช่างตัดกระดาษ

ช่างตัดกระดาษ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
- สรรหาและดูแลเอกสารพนักงาน (แรงงานต่างด้าว) ประกันสังคม
- รับผิดชอบงาน Visa +workpermit
- บริหารการจัดการแรงงานต่างด้าว
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 066336

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

งานราชการ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานราชการ : 15,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
1.ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ
2.จัดอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย
3.ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ
4.ควบคุมและตรวจสอบการประสบอันตรายของพนักงาน
5.จัดทำรายงานรวมทั้งเอกสารด้านความปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061471

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ลพบุรี)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ลพบุรี)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย
ควบคุมดูแลงานฝ่ายทรัพยากรทั้งระบบ (ระบบเงินเดือน / ประกันสังคมและภาษี / สรรหาว่าจ้าง / พัฒนาและอบรม / แรงงานสัมพันธ์ / งานราชการ / งานต่างด้าว ระบบงานเอกสาร งานอื่นๆ )

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 063230

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์
1. ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในบริษัท
2. ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงาน
4. ตรวจตรา ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัย
5. สอบสวนสาเหตุ เนื่องจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
6. รายงานผลและจัดทำข้อเสนอแนะการเกิดอุบัติเหตุ
7. จัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร