สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรสาคร Ø
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 165738 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 166677

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166561

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
-พนักงานประจำแผนกเชื่อม
-พนักงานประจำแผนกพ่นสี
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166675

ตำแหน่งงานว่างธุรการบุคคล

ตำแหน่งงานว่างธุรการบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
ติดต่อประสานงานในองค์กร
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166674

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
รับออเดอร์บันทึกออเดอร์ ประสานงานเซลล์ ลูกค้า และบริษัท
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166862

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย โซนภาคตะวันออก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย โซนภาคตะวันออก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
นำเสนอสินค้า แนะนำสินค้า ให้กับตัวแทนจำหน่ายตามร้านเฟอร์นิเจอร์ โซนภาคตะวันออก
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 166676

ตำแหน่งงานว่างธุระการฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างธุระการฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
-ประสานงานในบริษัทเรื่องการสั่งซื้อ
-เปิดใบสั่งซื้อ
-ติดต่อประสานงาน

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน
เลขที่ประกาศ : 166678

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศสำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์บ้าน
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 119365

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 +

งานประจำ : 12,000 + สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (ถุงพลาสติก)
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130793

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ทำง

งานประจำ : ตามประสบการณ์ทำง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130795

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
1.วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละแผนก
3.ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายผลิตในการติดตามข้อมูลรายงานการผลิต
4.จัดทำรายงานสรุปข้อมูลการผลิตและรายงานยอดการผลิตที่ได้รับมอบหมาย
5.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลการผลิตต่างๆ

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141255

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
ทำความสะอาดทั่วไป ซักผ้ารีดผ้าได้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 158907

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.กำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ดัชนีวัดผลคุณภาพ แผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัท
2.ทบทวนขั้นตอนเอกสาร ขั้นตอนการปฎิบัติงาน วิธีการปฎิบัติงาน มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ
3.ตรวจติดตามให้มั่นใจว่าแผนคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
4.ทบทวนแผนงาน การตัดสิน ผลิตภัณฑ์ /วัตถุดิบ กรณีผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
5.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพ ข้อร้องเรียนต่างๆ และคำแนะนำจากลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ และร่วมกันแก้ไขปรับปรุง
6.ต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 17 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 161449

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
1.รับนโยบายจากผู้บริหารและรับผิดชอบการวางแผนกระบวนการผลิตสินค้า
2.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3.วางแผนกำลังคน กำลังการผลิต ปริมาณวัตถุดิบ เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
4.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
5.ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต
6.รายงานตรงต่อผู้บริหารในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110167

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
1.วิเคราะข้อมูลและคำนวนเส้นทางในการจัดส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี 4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 110175

ตำแหน่งงานว่างSales executive

ตำแหน่งงานว่างSales executive

งานประจำ : เงินเดือน ตามข้อตกลง

งานประจำ : ตามข้อตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
ติดต่อ-รับโทรศัพท์ลูกค้า ขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้าต่างๆของบริษัท,ออกหาลูกค้ารายใหม่

หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 148166

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า(สโตร์)ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า(สโตร์)ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
เบิก-จ่ายสินค้า
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 160247

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-30,000

งานประจำ : 15,000-30,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
จัดซื้อและจัดหาสินค้าในประเทศ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161815

ตำแหน่งงานว่างMarketing

ตำแหน่งงานว่างMarketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน+เบี

งานประจำ : ตามที่ตกลงกัน+เบี สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
ขายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์(มือจับ,บานพับ,รางลิ้นชัก เป็นต้น)ให้ร้านฮาร์ดแวร์,โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์,งานคอนโด,Bulit in
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 21 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 119362

ตำแหน่งงานว่างช่างเป่าถุงพลาสติก

ตำแหน่งงานว่างช่างเป่าถุงพลาสติก

งานประจำ : เงินเดือน 13000 +

งานประจำ : 13000 + สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
1.ควบคุมเครื่องเป่าถุง
2.ควบคุมคุณภาพในงานระหว่างผลิตให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด
3.ควบคุมของเสียในกระบวนการเป่า
4.บันทึกข้อมูลการผลิต
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 119363

ตำแหน่งงานว่างช่างพิมพ์ถุง

ตำแหน่งงานว่างช่างพิมพ์ถุง

งานประจำ : เงินเดือน 13000 +

งานประจำ : 13000 + สมุทรสาคร กระทุ่มแบน แคราย
1. ควบคุมเครื่องพิมพ์พลาสติก PE / HD ในระบบกราเวียร์
2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด
3. บันทึกข้อมูลการผลิตและควบคุมของเสีย
4. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 26 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร
หางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร